Participación en feiras internacionais e elaboración de catálogos co apoio financieiro do IGAPE, da XUNTA DE GALICIA e da UNIÓN EUROPEA.